neděle 2. listopadu 2014

Farma zvířat

To bych to nebyla já, kdybych vám nechtěla představit zase nějakou tu klasiku. Tentokrát to bude známá Farma zvířat od George Orwella.

Farma zvířat

Farma zvířatAutor: George Orwell
Originál: Animal Farm
České vydání: Aurora, 2004
Formát: hardback, 148 stran
Překlad: Gabriel Gössel


AnotaceFarmu zvířat, své nejcennější beletristické dílo, napsal George Orwell v letech 1943 a 1944, ale poprvé vyšla až v roce 1945, a to po značných peripetiích. Důvodů obrovského úspěchu knihy je hned několik: vedle nezpochybnitelných literárních kvalit a estetické působivosti to byla kritika stalinského režimu, ve své době velmi řídká. Navíc realitu tehdejšího Sovětského svazu představila způsobem veskrze komickým a důvěrně známým, takže banalita zla vyvstala v celé své hrozivosti. Alegorie Farmy zvířat je zřejmá na první pohled - na velice malém prostoru tu Orwell ve vynikající zkratce zachytil dějiny Sovětského svazu, a to od šíření leninské ideologie (vystavená lebka "prasečího Lenina" Majora jako parodie mauzolea), přes říjnovou revoluci až po střet Stalina s Trockým (Kuliš) a následné vyštvání Trockého. Příběh revoluce je jasně tragický. Dílo je umělecky pozoruhodnou bajkou, jež je svědectvím o jasnozřivém vhledu do dějin revoluce a zároveň o naivním chápání jejích ideálů.


Farma zvířat byla opravdu vysoko postavená v žebříčku knih, které jsem si chtěla co nejdříve přečíst. Chvála na ni se ozývá ze všech stran a já se k vší té chvále přidám i svou špetkou, abych k této výjimečné knize přizvala i ty, co dosud váhali. Neváhejte o nic déle!

Mně už samotná anotace knihy přijde jako recenze, kterou já bych nikdy nedokázala sepsat. Je na mě moc odborná, moc objektivní, já si dovolím být trochu subjektivnější a popíšu vám spíš pocity, které jsem z této knihy měla.
Jelikož nejsem s problematikou Sovětského svazu, s jeho budováním a jeho průběhem nijak zvlášť seznámena a vím veskrze to, co nás naučili ve škole a co jsem nestihla zapomenout, nemůžu objektivně porovnat, jak moc kniha opisuje skutečné události svou vlastní formou. Pokud nevíte, o jakou formu se jedná - jednoduše o formu zvířat. Zvířata na farmě v této knize jsou opisem skutečných historických postav, znázorňují určité skupiny lidí, určité lidské vlastnosti a několik historických událostí. A to na mě zapůsobilo velmi silně.
To, jaké si Orwell zvolil prostředí, to, jaká zvířata vybral pro různé úkony a pro znázornění daných lidských neduhů, bylo dle mého názoru ideální. A geniální. Vývoj ideologie, vývoj událostí a zvratů jsou v knize popsány natolik plynule, že máte pocit, jako byste byli jedním ze zvířat a těch několik let na farmě pobývali s ostatními.
Kromě satirické, kritické a historické stránky knihy, je samotná kniha neskutečně čtivá a svým způsobem i zábavná. Ne v vtipném slova smyslu, ale ve smyslu toho, že vás neustále baví ji číst, chcete v ní pokračovat a chcete se dozvědět, co bude dál. Některé postavy (tím myslím zvířata) mi byly natolik sympatické, jako mi jsou sympatičtí lidé v jiných knihách, opravdu mi přirostly k srdci a já pak měla problém se s nimi jen tak rozloučit. Občas jsem zkrátka zapomněla, že nečtu o lidech, ale o zvířatech. I když ta zvířata vlastně představovala lidi.

"VŠECHNA ZVÍŘATA JSOU SI ROVNA, ALE NĚKTERÁ JSOU SI ROVNĚJŠÍ. "

Rozhodně si myslím, že je tato kniha velmi důležitým kousek v literární historii a každý by si ji měl přečíst. Čte se krásně a svižně, jelikož je psána jednoduchým stylem, ale zároveň využívá takové jazykové prostředky, že se z prostého díla stává dílo geniální. Kromě toho přináší opravdu důležitou kritiku, satiru a nemálo podstatných myšlenek, nad kterými by se měl každý zamyslet. 
Ačkoli jsem knihu měla přečtenou za necelé dvě hodiny, můj čtenářský zážitek neskončil po tom, co jsem knihu zavřela, ale pokračoval nadále a ještě stále vstřebávám vše, co mi tato kniha poskytla. Velmi oceňuji, že se tato kniha nachází na mém maturitním seznamu a nepochybuji o tom, že se k ní ještě několikrát vrátím. 
Pokud vás tato kniha alespoň trochu zaujala, rozhodně si ji přečtěte. Kdyby zrovna vám nemusela sednout, nic tím neztratíte, protože kniha je opravdu krátká. Přesto do ní autor dokázal vtěsnat velmi fascinující a zároveň znepokojující příběh, který rozhodně stojí za to, aby byl čten.
Hodnocení: 5/5

Zde bych chtěla napsat dvě úplně poslední věty z celé knihy, které vedle jiných vět a citátů dotvořily úplně neskutečný závěr celého příběhu, zkrátka mě totálně dostaly. Pokud ale někdo nečte poslední věty z knihy rád, napíšu je bíle. Pro jejich zobrazení stačí text zvýraznit pomocí kurzoru myši:

"Zvenčí pohlížela zvířata z prasete na člověka a z člověka na prase, a opět z prasete na člověka. Ale nebylo už možné rozlišit, která tvář patří člověku a která praseti."

2 komentáře:

Jsem moc vděčná za každý komentář. Děkuji.